Матн ўлчами:
A
A
A
Масштаб ўлчами:

Оддий кщриниш

Шахсий маълумотларнинг ҳимоя қилиш ва қайта ишлаш сиёсати

I. Умумий қоидалар

 1.1. Мазкур Шахсий маълумотларнинг ҳимоя қилиш ва қайта ишлаш сиёсати (кейинги ўринларда «Сиёсат» деб юритилади) «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида» ги ва «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ тайёрланган.

«Ўзкимёсаноат» АЖ (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) шахсий маълумотларни (кейинги ўринларда «Маълумотлар» деб юритилади) қайта ишлаш ва ҳимоя қилишда амалдаги қонунчилик ва мазкур ҳужжатга асосланади.

 

II. Қўллаш соҳаси

 2.1. Ушбу Сиёсат ушбу ҳужжат кучга киргунга қадар ва кейин олинган маълумотларга нисбатан қўлланилади.

2.2. Маълумотларнинг аҳамияти ва аҳамиятини англаган ҳолда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва бошқа давлатлар фуқароларининг конституциявий ҳуқуқларига риоя этилиши ҳақида ғамхўрлик қилиб, Жамият Маълумотларнинг ишончли ҳимоясини таъминлайди.

 

III. Таърифлар

3.1. Маълумотлар тўғридан-тўғри ёки билвосита аниқ ёки идентификация қилинадиган жисмоний шахсга (фуқарога) тегишли ҳар қандай маълумотни англатади, яъни. Бундай маълумотлар, хусусан, қуйидагиларни ўз ичига олади: тўлиқ исм, йил, ойи, туғилган санаси ва жойи, манзили, оиласи, ижтимоий, мулкий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар, маълумоти, касби, даромади, телефон рақами, алоқа учун электрон почта манзили, бўш лавозимларга номзодлар, бундай номзодлар анкетани тўлдиришда қолдирилган, шу жумладан номзоднинг резюмедаги маълумотлар, шунингдек бошқа маълумотлар.

3.2. Маълумотларни қайта ишлаш деганда автоматлаштириш воситаларидан фойдаланган ҳолда ва/ёки бундай воситалардан фойдаланмасдан амалга ошириладиган Маълумотлар билан ҳар қандай ҳаракат (операция) ёки ҳаракатлар (операциялар) тўплами тушунилади. Бундай ҳаракатлар (операциялар) қуйидагиларни ўз ичига олади: маълумотларни тўплаш, рўйхатга олиш, тизимлаштириш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), олиш, фойдаланиш, узатиш (тарқатиш, таъминлаш, кириш), шахсийлаштириш, блокировка қилиш, ўчириш, йўқ қилиш.

3.3. Маълумотлар хавфсизлиги маълумотларга рухсатсиз ва/ёки рухсатсиз киришдан, маълумотларни йўқ қилиш, ўзгартириш, блоклаш, нусхалаш, тақдим этиш, тарқатиш, шунингдек Маълумотларга нисбатан бошқа ноқонуний ҳаракатлардан ҳимоя қилишни англатади.

 

IV. Маълумотларни қайта ишлашнинг ҳуқуқий асослари ва мақсадлари

4.1. Жамиятда маълумотларни қайта ишлаш ва уларни ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари, Меҳнат кодекси, қонуности ҳужжатлари, маълумотларни қайта ишлаш ҳолатлари ва хусусиятларини белгиловчи Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси тегишли органларининг йўриқномалари ва услубий ҳужжатлари.

4.2. Жамият томонидан қайта ишланадиган маълумотларнинг субъектлари қуйидагилардир:

бўш иш ўринларига номзодлар, шу жумладан номзодлар Жамиятнинг расмий интернет-ресурсларида номзод сўровномасини тўлдиришлари;

Жамият ходимларига, Жамият ходимларининг қариндошларига, агар улар тўғрисидаги маълумотлар ходим томонидан тақдим этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган чегаралар доирасида;

Жамият бошқарув органларининг аъзолари бўлган ва ходимлар бўлмаган шахслар;

жамият фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар тузадиган жисмоний шахслар;

юридик шахсларнинг вакиллари — Жамиятнинг контрагентлари;

жисмоний шахслар – истеъмолчилар, шу жумладан Жамиятга тегишли сайтга ташриф буюрувчилар (кейинги ўринларда «Сайт» деб юритилади), шу жумладан, кейинчалик хизматларни олувчилар;

Маълумотлари учинчи шахслар манфаатларини кўзлаб қайта ишланадиган жисмоний шахслар — шартнома асосида маълумотлар операторлари (маълумотлар операторларининг кўрсатмаси).

4.3. Жамият қонун ҳужжатларига, шу жумладан Фуқаролик Кодексига, Солиқ кодексига, Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ, лекин улар билан чекланмаган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан Жамиятга юкланган функциялар, ваколатлар ва мажбуриятларни амалга ошириш мақсадида маълумотлар субъектларига ишлов беради. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси, Оила кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек маълумотлар операторлари, Жамиятнинг устави ва маҳаллий ҳужжатлари.

4.3.1. Қуйидаги мақсадлар учун ходимлар:

Ўзбекистон Республикасининг меҳнат, солиқ ва пенсия қонунчилигига риоя қилиш, хусусан:

- ходимларни ишга жойлаштириш, ўқитиш ва лавозимини оширишда ёрдам бериш;

- ҳисоб-китоб ва иш ҳақи фонди;

- ходимларнинг хизмат сафарларини (хизмат сафарларини) ташкил этиш;

- ишончномаларни рўйхатдан ўтказиш (шу жумладан учинчи шахслар олдида Жамият манфаатларини ифодалаш учун);

- ходимларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш;

- бажарилган ишларнинг миқдори ва сифатини назорат қилиш;

- мулкнинг сақланишини таъминлаш;

- Жамият биноларига киришни назорат қилиш қоидаларига риоя қилиш;

- иш вақтини ҳисобга олиш;

- Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат, Солиқ кодекслари ва бошқа қонун ҳужжатларига, шунингдек, Жамиятнинг Устави ва меъёрий ҳужжатларига мувофиқ ҳар хил турдаги имтиёзлардан фойдаланиш;

- ҳаёт, соғлиқ ва/ёки бахтсиз ҳодисалардан ихтиёрий суғурта қилиш.

4.3.2. Очиқ бўш иш ўринларига ариза берган шахслар билан меҳнат шартномасини тузиш имконияти тўғрисида қарор қабул қилиш учун бўш иш ўринларига номзодлар.

4.3.3. Қонун ҳужжатларида назарда тутилган талабларга риоя қилиш, шу жумладан маълумотларни мажбурий ошкор қилиш, аудит ўтказиш, битимлар, шу жумладан манфаатдор шахслар иштирокидаги битимлар тузиш имкониятини текшириш мақсадида жамият бошқарув органларининг аъзоси бўлган ходимлар бўлмаган шахслар. ва/ёки йирик операциялар.

4.3.4. Қарама-қарши томонлар — жисмоний шахслар:

томонлардан бири жисмоний шахс бўлган шартномани тузиш ва бажариш;

ҳамкорликни янада ривожлантириш имкониятларини кўриб чиқиш.

4.3.5. Юридик шахсларнинг вакиллари — музокаралар олиб бориш, шартномалар тузиш ва бажариш учун Жамиятнинг контрагентлари бўлиб, улар бўйича бундай юридик шахс ходимларининг маълумотлари Жамият фаолиятининг турли соҳаларида шартномани бажариш учун тақдим этилади.

4.3.6. Маълумотлари учинчи шахсларнинг манфаатларини кўзлаб қайта ишланадиган жисмоний шахслар — Маълумотлар операторлари келишувлари (маълумотлар операторларининг кўрсатмалари) асосида маълумотлар операторларининг кўрсатмаларини бажариш учун.

 

V. Маълумотларни қайта ишлаш тамойиллари ва шартлари

 5.1. Маълумотларни қайта ишлашда Жамият қуйидаги тамойилларга амал қилади:

Маълумотларни қайта ишлаш қонуний ва адолатли асосда амалга оширилади;

Маълумотлар учинчи шахсларга ошкор этилмайди ва маълумотлар субъектининг розилигисиз тарқатилмайди, ваколатли давлат органларининг талабига биноан маълумотларни ошкор қилишни талаб қиладиган ҳоллар, суд жараёнлари бундан мустасно;

Маълумотларни қайта ишлаш (жумладан, йиғиш) олдидан аниқ қонуний мақсадларни аниқлаш;

фақат белгиланган қайта ишлаш мақсади учун зарур ва етарли бўлган маълумотлар йиғилади;

қайта ишлаш бир-бирига мос келмайдиган мақсадларда амалга ошириладиган маълумотларни ўз ичига олган маълумотлар базаларини бирлаштиришга йўл қўйилмайди;

Маълумотларни қайта ишлаш аниқ, олдиндан белгиланган ва қонуний мақсадларга эришиш билан чекланган;

Қайта ишланган маълумотлар, агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, қайта ишлаш мақсадларига эришилгандан сўнг ёки ушбу мақсадларга эришиш зарурати йўқолган тақдирда йўқ қилиниши ёки шахсийлаштирилмаслиги керак.

5.2. Жамият субъектларнинг маълумотларини оммавий маълумотлар манбаларига киритиши мумкин, Жамият субъектнинг маълумотларини қайта ишлашга ёзма розилигини олади.

5.3. Жамият ирқи, миллати, сиёсий қарашлари, диний, фалсафий ва бошқа эътиқодлари, интим ҳаёти, жамоат бирлашмаларига, шу жумладан касаба уюшмаларига аъзоликка оид маълумотларни қайта ишламайди.

5.4. Жамият маълумотлар субъектининг соғлиғи ҳолати тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги ҳолларда қайта ишлаши мумкин:

1) қонун ҳужжатларига мувофиқ;

2) ходимнинг ҳаёти, соғлиғи ёки бошқа ҳаётий манфаатларини ҳимоя қилиш ёки бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ёки бошқа ҳаётий манфаатларини ҳимоя қилиш ва маълумотлар субъектининг розилигини олиш мумкин эмас;

3) ходимнинг ёки учинчи шахсларнинг ҳуқуқларини белгилаш ёки амалга ошириш, шунингдек одил судловни амалга ошириш билан боғлиқ;

4) суғуртанинг мажбурий турлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, суғурта қонунчилигига мувофиқ.

5.5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда Жамият маълумотларни учинчи шахсларга (солиқ хизмати ва бошқа давлат органларига) беришга ҳақли.

5.6. Жамият маълумотлар субъекти маълумотларига ишлов беришни ушбу шахслар билан тузилган шартнома асосида маълумотлар субъектининг розилиги билан учинчи шахсларга топширишга ҳақли.

5.7. Жамият билан тузилган шартнома/оферта асосида маълумотларни қайта ишловчи шахслар Қонунда назарда тутилган маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш тамойиллари ва қоидаларига риоя қилиш мажбуриятини оладилар. Ҳар бир учинчи шахс учун шартнома Маълумотларни қайта ишлаш бўйича учинчи томон томонидан амалга ошириладиган маълумотлар билан амалга ошириладиган ҳаракатлар (операциялар) рўйхатини, қайта ишлаш мақсадларини белгилайди, бундай шахснинг махфийлигини сақлаш ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини белгилайди. уларни қайта ишлаш, қонун ҳужжатларига мувофиқ қайта ишланган маълумотларни ҳимоя қилиш талабларини белгилайди.

5.8. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги талабларини ва унинг шартнома мажбуриятларини бажариш мақсадида Жамиятда Маълумотларни қайта ишлаш автоматлаштириш воситалари ёрдамида ҳам, фойдаланмасдан ҳам амалга оширилади. Қайта ишлаш операциялари мажмуи маълумотларни тўплаш, қайд этиш, тизимлаштириш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), қазиб олиш, фойдаланиш, узатиш (таъминлаш, кириш), шахсийлаштириш, блокировка қилиш, ўчириш, йўқ қилишни ўз ичига олади.

5.9. Жамият, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, Маълумотлар субъектига нисбатан ҳуқуқий оқибатларга олиб келадиган ёки унинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига бошқача тарзда дахлдор бўлган қарорларни фақат Маълумотларни автоматлаштирилган қайта ишлашга асосланган ҳолда қабул қилишни тақиқлайди.

 

VI. Маълумотлар субъектларининг, шунингдек Жамиятнинг маълумотларни қайта ишлаш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 6.1. Маълумотлари Жамият томонидан қайта ишланадиган субъект Жамиятдан олиш ҳуқуқига эга:

- маълумотларни қайта ишлаш фактини ва тегишли маълумотлар субъектига тегишли маълумотларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни тасдиқлаш;

- маълумотларни қайта ишлашнинг қонуний асослари ва мақсадлари тўғрисидаги маълумотлар;

- Жамият томонидан қўлланиладиган маълумотларни қайта ишлаш усуллари ҳақида маълумот;

- Жамиятнинг номи ва жойлашган жойи тўғрисидаги маълумотлар;

- Маълумотларга кириш ҳуқуқига эга бўлган ёки Жамият билан тузилган шартнома асосида ёки қонун асосида маълумотлар ошкор этилиши мумкин бўлган шахслар (Жамият ходимлари бундан мустасно) тўғрисидаги маълумотлар;

- агар қонун ҳужжатларида бундай маълумотларни тақдим этишнинг бошқача тартиби назарда тутилмаган бўлса, маълумотлар субъектига тегишли қайта ишланган маълумотларнинг рўйхати ва уларни олиш манбаси тўғрисидаги маълумотлар;

- маълумотларни қайта ишлаш шартлари, шу жумладан уларни сақлаш шартлари тўғрисидаги маълумотлар;

- маълумотлар субъекти томонидан қонунда назарда тутилган ҳуқуқларни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар;

- Жамият номидан маълумотларни қайта ишловчи шахснинг исми (тўлиқ исми) ва манзили;

- Ўзбекистон Республикасининг қонунида ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган бошқа маълумотлар;

Агар маълумотлар тўлиқ бўлмаса, эскирган, нотўғри, ноқонуний олинган ёки қайта ишлашнинг белгиланган мақсади учун зарур бўлмаса, Жамиятдан ўз маълумотларини аниқлаштиришни, уларни блоклашни ёки йўқ қилишни талаб қилиш;

исталган вақтда маълумотларни қайта ишлашга розилигингизни қайтариб олинг;

Жамиятнинг унинг маълумотларига нисбатан ноқонуний хатти-ҳаракатларини бартараф этишни талаб қилиш;

Жамиятнинг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги устидан тегишли органларга ёки судга шикоят қилиш, агар маълумотлар субъекти Жамият ўз маълумотларини Қонун талабларини бузган ҳолда қайта ишламоқда ёки унинг ҳуқуқ ва эркинликларини бошқача тарзда бузади деб ҳисобласа;

ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, шу жумладан зарарни қоплаш ва (ёки) судда маънавий зарарни қоплаш.

6.2. Маълумотларни қайта ишлаш жараёнида Жамият қуйидагиларга мажбурдир:

Маълумотлар субъектига унинг илтимосига биноан унинг шахсий маълумотларига ишлов бериш тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиши ёки маълумотлар субъекти ёки унинг вакилининг сўрови олинган кундан бошлаб ўттиз кун ичида қонуний равишда рад этиш;

Маълумотлар субъектига, агар қонун ҳужжатларига мувофиқ маълумотларни тақдим этиш мажбурий бўлса, маълумотларни тақдим этишни рад этишнинг ҳуқуқий оқибатларини тушунтириш;

Маълумотларни қайта ишлаш бошланишидан олдин (агар Маълумотлар Маълумотлар субъектидан олинмаган бўлса), Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, маълумотлар субъектига қуйидаги маълумотларни тақдим этиши шарт:

1) Жамият ёки унинг вакилининг номи ёки фамилияси, исми, отасининг исми ва манзили;

2) маълумотларни қайта ишлаш мақсади ва унинг қонуний асослари;

3) Маълумотларнинг мақсадли фойдаланувчилари;

4) маълумотлар субъектларининг қонун билан белгиланган ҳуқуқлари;

5) маълумотлар манбаи.

Маълумотларга рухсатсиз ёки тасодифий киришдан, маълумотларни йўқ қилишдан, ўзгартиришдан, блоклашдан, нусхалашдан, тақдим этишдан, тарқатишдан, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлардан ҳимоя қилиш учун зарур ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни кўриш ёки уларнинг қабул қилинишини таъминлаш. маълумотлар;

маълумотларни қайта ишлаш бўйича ўз сиёсатини белгиловчи ҳужжатга, амалга оширилаётган маълумотларни ҳимоя қилиш талаблари тўғрисидаги маълумотларга интернет тармоғида эълон қилиш ва Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда чекланмаган фойдаланишни таъминлаш;

маълумотлар субъектларига ва/ёки уларнинг вакилларига бундай сўров олинган кундан бошлаб 30 кун ичида тегишли сўров юборилганда маълумотлар билан танишиш имкониятини бепул тақдим этиш;

Маълумотлар субъектига тегишли ноқонуний қайта ишланган Маълумотларни блокировка қилиш ёки уларнинг блокланишини таъминлаш (агар Маълумотларни қайта ишлаш Жамият номидан иш юритувчи бошқа шахс томонидан амалга оширилган бўлса), текшириш муддати учун ариза ёки сўров олинган пайтдан бошлаб. маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг ёки маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг ёки шахсий маълумотлар субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ваколатли органнинг илтимосига биноан маълумотларга ноқонуний ишлов бериш аниқланганда;

маълумотлар тақдим этилган кундан бошлаб 7 иш куни ичида маълумотларни аниқлаштириш ёки уларнинг аниқланишини таъминлаш (агар Маълумотлар Жамият номидан иш юритувчи бошқа шахс томонидан қайта ишланса) ва агар маълумотларнинг нотўғрилиги факти аниқланган бўлса, маълумотлар блокланишини олиб ташлаш. Маълумотлар субъекти ёки унинг вакили томонидан тақдим этилган маълумотлар асосида тасдиқланади;

Маълумотларга ноқонуний ишлов беришни тўхтатиш ёки Жамият номидан иш юритувчи шахс томонидан Маълумотларга ноқонуний ишлов беришни тўхтатишни таъминлаш, агар Жамият томонидан ёки Жамият билан тузилган шартнома асосида иш юритувчи шахс томонидан Маълумотларга ноқонуний ишлов бериш аниқланган бўлса. Жамият, бундай аниқланган кундан бошлаб 3 иш кунидан кўп бўлмаган муддатда;

Маълумотларни қайта ишлашни тўхтатиш ёки унинг тугатилишини таъминлаш (агар маълумотларни қайта ишлаш Жамият билан тузилган шартнома бўйича бошқа шахс томонидан амалга оширилган бўлса) ва Маълумотларни йўқ қилиш ёки уларнинг йўқ қилинишини таъминлаш (агар маълумотларга ишлов бериш бошқа шахс томонидан амалга оширилса). Жамият билан келишув) Маълумотларни қайта ишлаш мақсадига эришилганда, агар шартномада бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, маълумотларни қайта ишлаш мақсадига эришилган тақдирда, тараф, бенефициар ёки кафил маълумотлар субъекти ҳисобланади. ;

Маълумотларга ишлов беришни тугатиш ёки унинг тугатилишини таъминлаш ва Маълумотларни йўқ қилиш ёки Маълумотлар субъекти Маълумотларни қайта ишлашга розилигини қайтариб олган тақдирда, агар Жамият Маълумотлар субъектининг розилигисиз Маълумотларни қайта ишлашга ҳақли бўлмаса, уларнинг йўқ қилинишини таъминлаш;

Шахсий маълумотлар субъектларининг маълумотларни олиш бўйича сўровларини, шунингдек ушбу сўровларга жавобан маълумотларни тақдим этиш фактларини қайд этиши керак бўлган сўровлар реэстрини юритиш.

 

VII. Маълумотларни ҳимоя қилиш талаблари

 7.1. Маълумотларга ишлов беришда Жамият маълумотларни уларга ноқонуний ва/ёки рухсатсиз киришдан, маълумотларни йўқ қилишдан, ўзгартиришдан, блоклашдан, нусхалашдан, тақдим этишдан, тарқатишдан, шунингдек, бошқа нарсалардан ҳимоя қилиш учун зарур ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни кўради. Маълумотларга нисбатан ноқонуний ҳаракатлар.

7.2. Бу чоралар, хусусан:

Маълумотларга ишлов беришни ташкил этиш учун масъул шахсни ва Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун масъул шахсни тайинлаш;

маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш бўйича маҳаллий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни қўллаш:

1) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида маълумотлар хавфсизлигига таҳдидларни аниқлаш;

2) маълумотларни ҳимоя қилиш талабларини бажариш учун зарур бўлган шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирларни қўллаш, уларнинг амалга оширилиши қонун ҳужжатларида белгиланган маълумотлар хавфсизлиги даражасини таъминлайди;

3) белгиланган тартибда мувофиқликни баҳолаш тартибидан ўтган ахборот хавфсизлиги воситаларидан фойдаланиш;

4) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимини ишга туширишдан олдин Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўрилган чора-тадбирлар самарадорлигини баҳолаш;

5) агар Маълумотлар машина ташувчисида сақланган бўлса, Маълумотларнинг машина воситаларини ҳисобга олиш;

6) маълумотларга рухсатсиз кириш фактларини аниқлаш ва келажакда бундай ҳодисаларнинг олдини олиш чораларини кўриш;

7) рухсатсиз кириш натижасида ўзгартирилган ёки йўқ қилинган маълумотларни қайта тиклаш;

8) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимида қайта ишланган маълумотларга кириш қоидаларини белгилаш, шунингдек, шахсий маълумотлар тизимидаги Маълумотлар билан амалга оширилган барча ҳаракатларни рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобга олишни таъминлаш.

Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ва шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларининг хавфсизлик даражасини назорат қилиш;

Қонун талаблари бузилган тақдирда маълумотлар субъектларига этказилиши мумкин бўлган зарарни, кўрсатилган зарар нисбатларини ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашга қаратилган жамият томонидан кўриладиган чораларни баҳолаш;

моддий маълумотлар ташувчиларга рухсатсиз киришни истисно қилувчи ва Маълумотлар хавфсизлигини таъминлайдиган шартларга риоя қилиш;

 

VIII. Маълумотларни қайта ишлаш шартлари (сақлаш)

 8.1. Маълумотларни қайта ишлаш (сақлаш) шартлари Маълумотларни қайта ишлаш мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, Маълумотлар субъекти билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатига, қонун талабларига, Маълумотлар операторлари номидан маълумотлар операторларининг талабларига мувофиқ белгиланади. Жамият маълумотларни қайта ишлайдиган, ташкилотлар архивлари фаолиятининг асосий қоидалари, чеклаш муддати.

8.2. Қайта ишлаш (сақлаш) муддати ўтган маълумотлар, агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, йўқ қилиниши керак. Маълумотларни қайта ишлаш тугатилгандан кейин сақлашга фақат шахсийлаштиришдан кейин рухсат берилади.

 

IX. Маълумотларни қайта ишлаш масалалари бўйича тушунтиришлар олиш тартиби

 9.1. Маълумотлари Жамият томонидан қайта ишланадиган шахслар ўз Маълумотларига ишлов бериш бўйича тушунтиришларни Жамиятга шахсан мурожаат қилиш орқали ёки Жамиятнинг жойлашган манзилига тегишли ёзма сўров юбориш орқали олишлари мумкин.

9.2. Жамиятга расмий сўров юборилган тақдирда, сўров матнида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг фамилияси, исми, отасининг исми;

маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг шахсини тасдиқловчи асосий ҳужжатнинг рақами, кўрсатилган ҳужжатнинг берилган санаси ва уни берган орган тўғрисидаги маълумотлар;

маълумотлар субъектининг Жамият билан алоқалари борлигини тасдиқловчи маълумотлар;

Жамият томонидан сўровга жавоб юбориш учун қайта алоқа учун маълумот;

маълумотлар субъектининг (ёки унинг вакилининг) имзоси. Агар сўров электрон шаклда юборилган бўлса, у ҳолда у Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ электрон ҳужжат шаклида расмийлаштирилиши ва электрон имзо билан имзоланиши керак.

 

X. Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда Жамият томонидан тўпланган маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш хусусиятлари

10.1. Жамият Сайт фойдаланувчиларидан олинган маълумотларни, шу жумладан интернет ресурсларидан бўш иш ўринларига номзодлар маълумотларини қайта ишлайди ва ҳимоя қилади. (кейинги ўринларда биргаликда Веб-сайт деб юритилади).

10.2. Маълумотларни тўплаш Жамият Интернетдан фойдаланган ҳолда маълумотларни олишнинг иккита асосий усули мавжуд:

10.2.1. Сайтдаги тегишли шаклларни тўлдириш ва электрон почта хабарларини юбориш йўли билан субъектлар томонидан маълумотларни (шу жумладан фамилияси, исми, лавозими, иш жойи, лавозими, алоқа телефони, электрон почта манзили, манзили ва бошқалар) тақдим этиш.

10.2.2. Автоматик равишда тўпланган маълумотлар Жамият шахсий маълумотлар бўлмаган маълумотларни тўплаши ва қайта ишлаши мумкин:

фойдаланишда Жамият мижозларига долзарб маълумотларни тақдим этиш учун Жамият томонидан сотилган ва сотувга қўйилган товарлар бўйича Сайт фойдаланувчилари томонидан киритилган қидирув сўровлари асосида Сайтдаги фойдаланувчиларнинг манфаатлари тўғрисидаги маълумотлар. Сайт, шунингдек, Сайтнинг қайси бўлимлари ва маҳсулотлар Жамият мижозлари орасида энг кўп талабга эга эканлиги ҳақидаги маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш;

Сайт бўлимларидан фойдаланиш бўйича мижозлар статистикасини умумлаштириш ва яратиш мақсадида сайт фойдаланувчиларининг қидирув сўровларини қайта ишлаш ва сақлаш. Жамият фойдаланувчининг Сайт билан ўзаро алоқаси, электрон почта ёзишмалари ва ҳоказолар жараёнида олинган маълум турдаги маълумотларни автоматик равишда олади. Вэб-протоколлар, cоокие-файллар, веб-маркалар каби технологиялар ва хизматлар, шунингдек, дастур ва воситалар ҳақида бормоқда. бу учинчи томон. томонлар.

Cоокие — бу веб-сайтга ҳар сафар ташриф буюрганингизда автоматик равишда компьютерингизнинг қаттиқ дискига жойлаштириладиган маълумотларнинг бир қисми. Шундай қилиб, cоокие веб-сайт учун ноёб браузер идентификаторидир. Cоокие-файллар маълумотларни серверда сақлаш имконини беради ва интернетда осонроқ ҳаракатланишга ёрдам беради, шунингдек, сайтни таҳлил қилиш ва натижаларни баҳолаш имконини беради. Кўпгина веб-браузерлар cоокие-файлларга рухсат беради, лекин сиз cоокие-файлларни рад этиш ёки уларнинг йўлини кузатиш учун созламаларингизни ўзгартиришингиз мумкин. Шу билан бирга, браузерда cоокие файллари ўчирилган бўлса, баъзи манбалар тўғри ишламаслиги мумкин.

Веб белгилари. Баъзи веб-саҳифаларда ёки электрон почта хабарларида Жамият Интернетда кенг тарқалган "веб теглаш" технологиясидан (шунингдек, "теглар" ёки "аниқ ГИФ технологияси" сифатида ҳам танилган) фойдаланиши мумкин. Веб-теглаш веб-сайтларнинг ишлашини таҳлил қилишга ёрдам беради, масалан, сайтга ташриф буюрувчилар сонини ёки сайт саҳифасидаги асосий позицияларга қилинган "кликлар" сонини ўлчаш. Шу билан бирга, веб-теглар, cоокие-файллар ва бошқа мониторинг технологиялари Маълумотларни автоматик равишда олишга имкон бермайди. Агар Сайт фойдаланувчиси ўз ихтиёрига кўра, масалан, фикр-мулоҳаза шаклини тўлдиришда ёки электрон почта хабарини юборишда ўз маълумотларини тақдим этса, шундан кейингина веб-сайтлардан фойдаланиш қулайлиги учун жараёнлар автоматик равишда батафсил маълумотларни тўплайди ва/ёки фойдаланувчиларнинг ўзаро таъсирини яхшилаш учун.

10.3. Маълумотлардан фойдаланиш Жамият тақдим этилган маълумотлардан уларни тўплашнинг белгиланган мақсадларига мувофиқ, агар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ бундай розилик зарур бўлса, маълумотлар субъектининг розилиги билан фойдаланишга ҳақли. маълумотлар соҳасида.

Умумлаштирилган ва шахсийлаштирилган шаклда олинган маълумотлардан Жамият томонидан сотиладиган товарлар ва хизматлар харидорларининг эҳтиёжларини яхшироқ тушуниш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш учун фойдаланиш мумкин.

10.4. Маълумотларни узатиш Жамият маълумотларни қайта ишлашни учинчи шахсларга фақат маълумотлар субъектининг розилиги билан топшириши мумкин.

Маълумотлар учинчи шахсларга қуйидаги ҳолларда ҳам берилиши мумкин:

а) қонунлар, суд қарорлари ва бошқаларга мувофиқ ваколатли давлат органларининг қонуний сўровларига жавоб сифатида.

б) агар маълумотлар субъектининг олдиндан розилиги олинмаса, маълумотлар маркетинг, тижорат ва бошқа шунга ўхшаш мақсадлар учун учинчи шахсларга берилиши мумкин эмас.

10.5. Сайтда Сайт фойдаланувчилари учун фойдали ва қизиқарли маълумотларни ўз ичига олиши мумкин бўлган бошқа веб-ресурсларга ҳаволалар мавжуд. Бироқ, ушбу Сиёсат бошқа бундай сайтларга тааллуқли эмас. Бошқа сайтларга ҳаволалар бўлган фойдаланувчиларга бундай сайтларда жойлаштирилган Маълумотларни қайта ишлаш қоидалари билан танишиш тавсия этилади.

10.6. Сайт фойдаланувчиси исталган вақтда расмий электрон почта манзилига электрон хабар юбориш ёки ушбу манзилга ёзма билдиришнома юбориш орқали Маълумотларни қайта ишлашга розилигини қайтариб олиши мумкин.

 

XI. Якуний қоидалар

11.1. Ушбу Сиёсат Жамиятнинг маҳаллий норматив ҳужжати ҳисобланади.

11.2. Ушбу сиёсат оммавийдир. Ушбу Сиёсатнинг умумий мавжудлиги Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилиниши билан таъминланади.

11.3. Ушбу Сиёсат қуйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши мумкин:

Ўзбекистон Республикасининг шахсий маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилганда;

ваколатли давлат органларидан Сиёсат доирасига таъсир этувчи номувофиқликларни бартараф этиш юзасидан кўрсатмалар олинган ҳолларда;

Жамият раҳбариятининг қарори билан;

Маълумотларни қайта ишлаш мақсадлари ва шартларини ўзгартирганда;

ташкилий тузилмани, ахборот ва/ёки телекоммуникация тизимларининг тузилишини ўзгартиришда (ёки янгиларини жорий этишда);

маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилишнинг янги технологияларини қўллашда (жумладан, узатиш, сақлаш);

Жамият фаолияти билан боғлиқ маълумотларни қайта ишлаш жараёнини ўзгартириш зарурати туғилганда.

11.4. Мазкур Сиёсат қоидаларига риоя қилинмаган тақдирда Жамият ва унинг ходимлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўладилар.

11.5. Ушбу Сиёсат талабларининг бажарилишини назорат қилиш Жамият маълумотларига ишлов беришни ташкил этиш, шунингдек шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги учун масъул шахслар томонидан амалга оширилади.