Матн ўлчами:
A
A
A
Масштаб ўлчами:

Оддий кщриниш

Веб-сайтдан фойдаланиш бўйича йўриқнома ва атамалар рўйхати

Расмий веб-сайтдаги маълумотлар ҳар бир саҳифанинг юқори қисмидаги менюларга бўлинган. Сайтнинг бош менюси 12 та қисмдан иборат:

Саҳифаларнинг ичида матҳ жойлашган манзил, сарлавҳаси, чоп этиш ва файл кўринишида юклаб олиш имкониятлари акс эттирилган.


Атамалар рўйхати

Жамият ҳақида жамиятнинг тарихи, таркибий тузилмаси ва раҳбарияти тўғрисидаги маълумотлар
Матбуот маркази жамият кундалик ҳаётига доир янгиликлар, фото ва видео маълумотлар
Ҳужжатлар жамият фаолиятига доир ҳужжатлар
Фаолият жамиятнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотлар
Корхона ва ташкилотлар тармоқда фаолият кўрсатувчи корхона ва ташкилотлар тўғрисидаги маълумотлар
Интерактив хизматлар жамият томонидан кўрсатиладиган интерактив хизматлар ва улардан фойдаланиш талаблари
Корпоратив бошқарув акциядорлик жамиятига боғлиқ ташкилий ҳужжатлар ва ҳисоботлар
Очиқ маълумотлар  жамият фаолиятига доир турли файл кўринишидаги очиқ маълумотлар
Коррупцияга қарши курашиш коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс фаолият тўғрисидаги маълумотлар
Мулоқот учун алоқа маълумотлари, манзил ва транспорт воситалари
Жамият "Ўзкимёсаноат" АЖ
Буғланиш моддаларнинг конденсацияланган қаттиқ ёки суюқ  фазадан газ ҳолига ўтиши
Эластиклик модданинг деформаловчи, яъни шаклини ўзгартирувчи кучларга қаршилик кўрсатиши; деформаловчи кучлар таъсири тўхташи билан модда шакли аввалги ҳолига қайтади
Фотокимё кимёнинг ёруғлик таъсирида борадиган кимёвий реакцияларни текширувчи соҳаси
Геокимё ер қобиғида элементларнинг тақсимланишини, ўзаро бирикишини текширадиган фан
Гидрокимё еабиий сувларнинг кимёвий таркиби ва унинг кимёвий, физик ва биологик жараёнлар содир бўлаётган ўзгариши билан боғлиқ фан
Кимё моддаларни ва уларнинг ўзгариб, бошқа моддаларга айланишини текширадиган фан
Кимёвий мувозанат қайтувчан реакцияларда тўғри ва тескари реакцияларнинг тезликлари бараварлашганда кимёвий мувозанат бўлади, дейилади, яъни вақт бирлигида қанча миқдор модда тўғри реакцияга киришса, тескари реакцияда худди шунча миқдор ҳосил бўлади
Аммофос модда таҳминан 30% НҲ4Ҳ2ПО4 ва 70% (НҲ4)2ҲПО4 дан иборат аралаш ўғитдир. Бир тонна аммофос уч тонна суперфосфат билан бир тонна аммоний сулфитнинг ўрнини босади.