"Ўзкимёсаноат" АЖ

Таркибий бўлинмалар

https://special.uzkimyosanoat.uz/uz/company/department

 

«Ўзкимёсаноат» АЖнинг марказий аппарати (шунигдек, барча таркибий бўлинмалари) қуйидаги манзилда жойлашган: 100011, Ўзбекистон Республикаси Тошкент ш.,  Навоий к., 38.